Informace o zpracování osobních údajů

Vaše e-mailová adresa bude zpracována společností O2 Czech Republic a.s. jakožto správcem osobních údajů pro účely informování Vaší osoby o novinkách z oblasti HR - O2 kariéra, a to na základě Vašeho souhlasu do doby než jej odvoláte.

Svůj souhlas se zasíláním novinek můžete odvolat zasláním e-mailu na kariera@o2.cz.

Další informace dle čl. 14 GDPR, včetně informace o Vašich právech souvisejících se zpracováním Vaší e-mailové adresy a kontaktu na pověřence jsou k dispozici v dokumentu Zásady zpracování osobních údajů, který je k dispozici na https://www.o2.cz/osobni/zasady-zpracovani-osobnich-udaju.