Nadace O2

Záleží nám na životním prostředí

Marie Mališková
Sdílet článek
Je pro nás důležité, v jakém stavu po nás další generace převezmou životní prostředí. Jde o dlouhodobý proces složený ze zásadních kroků, jako jsou nejen moderní úspornější technologická řešení, ale i důležité „drobnosti“ – například třídění odpadu či uvědomělé nakládání s obaly. Něco víc si na toto téma můžete přečíst v naší nefinanční zprávě. 

Zapojujeme i naše zaměstnance a zákazníky

  • V roce 2018 se nám podařilo vytřídit přes 117 tun odpadu, což je víc než třetina z veškerého námi vyprodukovaného smetí. 
  • Od roku 2018 v celé firmě recyklujeme nápojové kapsle. 
  • Podporujeme ekologickou likvidaci elektrozařízení. V O2 Prodejnách jsme od zákazníků i zaměstnanců vybrali již přes 50 tun nepotřebných elektrozařízení a baterií
Vysloužilé telefony nebo dokovací stanice navíc v tomto případě pomáhají hned dvakrát. Kromě toho, že nepoškodí přírodu, jejich ekolikvidací ještě symbolicky podporujeme Linku bezpečí. Za poslední dva roky díky tomu přibylo na kontě linky více než 100 000 Kč nad rámec běžné podpory od naší firmy.

Myslíme i na osvětu

  • Zaměstnanci ocenili dvoutýdenní interní kampaň Odpad a jeho dopad. Její součástí byla sbírka použitých věcí, které dostanou šanci na druhý život. Kromě toho jsme na toto téma pro zaměstnance připravili několik workshopů v rámci tzv. Zero Waste o stylu života či světelném znečištění. 
  • Naši zákazníci se mohou zapojit i jinak. V O2 Prodejnách a v e-shopu najdou v portfoliu výrobků a příslušenství odpovědný a udržitelný obal na mobil. Z recyklované textilie ho ušili zaměstnanci chráněné dílny ve spolupráci s projektem Forewear.
  • Pravidelné sbírky vysloužilého elektrozařízení, nepotřebného oblečení, bot a doplňků se staly již tradicí a zaměstnanci se ve všech regionech aktivně zapojují.

  • Zaujala i kampaň Dejte odpadkům druhou šanci. Ukázky recyklačních koloběhů rozprostřené v centrále firmy a workshopy o kompostování byly součástí.
  • Pustili jsme se do motivace bojovat proti jednorázovým plastovým kelímkům, které se na první pohled tváří jako „papírové“, ale nejdou zrecyklovat. V naší O2 kavárně i v restauracích v regionech si můžou zaměstnanci dát kávu do vlastního hrnečku.  

  • Za samozřejmost považujeme i rozumnou digitalizaci všech dokumentů. Netiskneme zbytečně každý formulář, tabulku či letáček. Podporujeme datové schránky a klasické smlouvy nebo faktury mají naši zákazníci k dispozici v digitální formě v portálu Moje O2
  • Tématem roku 2019 je NEplýtvání potravinami. Zaměstnanci v Praze, Ústí nad Labem, Pardubicích a Ostravě se seznámili s tím, jak správně nakupovat a skladovat potraviny, jaký je rozdíl mezi datem spotřeby a minimální trvanlivostí a že mnoho zbytků potravin je možné ještě využít do dalších pokrmů. 
Osvětové poučky a dokumenty na toto téma jsou pro zaměstnance stále k vidění také na našem firemním intranetu.

Marie Mališková | manažerka pro reputaci, společenskou odpovědnost a sponzoring

Snažím se, aby společenská odpovědnost a podpora zajímavých snah a činů byla nejen mým pracovním ale i osobním posláním. Je radost pracovat na věcech, které dávají smysl a přinášejí hodnotu firmě i celé společnosti.