Nadace O2
CSR

Bezpečně na internetu

Marie Mališková
Sdílet článek

Na bezpečí všech uživatelů internetu nám záleží

Již několik let jsme generálním partnerem projektu E-Bezpečí, který realizuje Centrum prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Virtuální svět je skvělá věc, ale abychom v něm byli v bezpečí, je nutné dodržovat určitá pravidla. Zatímco křižovatku na červenou úmyslně neprojedete a i nejmenší děti vědí, že s cizími lidmi nesmějí nikam odejít, na internetu se leckdy chováme, jako by žádná pravidla neexistovala.

Začali jsme projektem Bezpečně na internetu, který učí nejen děti, ale i jejich rodinné příslušníky, bezpečně a přitom efektivně používat internet a mobilní technologie.

Pomáháme  tomu, aby uživatelé uměli posoudit, jaké informace ještě lze veřejně sdílet, a co už si nechat pro sebe, jak rozpoznat falešné profily na sociálních sítích a jak předejít například kyberšikaně a bránit se kybergroomingu nebo sextingu. E-Bezpečí praktikuje množství interaktivních seminářů především pro děti na základních i středních školách, ale i pro rodiče, učitele, policisty a seniory. 

Pamatujeme i na zaměstnance O2, kterým informace předáváme formou různých workshopů na téma bezpečnost na internetu, svět You Tube, kybergrooming apod. Tým lektorů z E-Bezpečí je zván i na náš O2 Family Day pro děti zaměstnanců. Ty se můžou navíc zábavnou formou seznámit s technologickými novinkami.

Výzkumy

Nedílnou součástí projektu je naše podpora výzkumné činnosti zaměřené na rizikové fenomény v digitálním prostředí. Tato činnost je důležitou součástí spolupráce s platformou E-Bezpečí. Výzkumy zaměřujeme na významné cílové skupiny – učitele, rodiče a děti, a získané informace jsou důležité pro nastavení prevence a správné směřování další edukace.

Posledním výzkumem, u kterého jsme byli, nesl téma České děti v kybersvětě. Zjištění a spoustu zajímavých dat ze všech námi podporovaných výzkumů najdete také na portále O2 Chytrá škola.cz.

O2 Chytrá škola

 • V létě 2018 jsme zahájili pilotní fázi nového programu O2 Chytrá škola v sedmi různých základních školách napříč ČR. 

 • V létě 2018 jsme zahájili pilotní fázi nového programu O2 Chytrá škola v sedmi různých základních školách napříč ČR. Těmto školám nabízíme metodickou a finanční podporu pro vzdělávání dětí, učitelů a rodičů v oblasti bezpečného využívání technologií. Pilotní program poskytl konkrétní vzdělávací aktivity téměř sedmi stovkám žáků a 219 učitelům. 

 • Od dubna 2019 provozujeme  veřejný naučný webový portál www.o2chytraskola.cz (za metodické podpory Pedagogické faktury UP v Olomouci). Webové stránky obsahují komplexní informace a návody pro učitele i rodiče, jak rozvíjet digitální gramotnost a pozitivní zkušenosti s moderními technologiemi včetně populárně naučných videí, metodických námětů pro učitele apod.

 • Ve školním roce 2019/20 probíhá první vlna plošného grantového programu pro základní školy v ČR. Ze 155 žádostí bylo vybráno 69 škol (bez ohledu na status školy), které Nadace O2 finančně i metodicky podporuje.  Další vlna grantového programu bude vyhlášena na jaře 2020.

 • Tématu (ne)bezpečí na internetu, digitální a mediální gramotnosti se věnujeme i prostřednictvím dalších námi podporovaných neziskových organizací, účastí na oborových setkáních a konferencích.

Pár čísel z historie projektu (2016-2018)

 • 441 vzdělávacích akcí realizovaných přímo v prostředí ZŠ a SŠ
 • 6 festivalů pro děti a jejich rodiče
 • 14 300 proškolených dětí
 • 1 050 proškolených rodičů
 • 710 proškolených učitelů
 • 120 proškolených seniorů
 • 50 proškolených policistů
 • 3 celonárodní výzkumy
 • 1 Akademie digitálního vzdělávání
Marie Mališková | manažerka pro reputaci, společenskou odpovědnost a sponzoring

Snažím se, aby společenská odpovědnost a podpora zajímavých snah a činů byla nejen mým pracovním ale i osobním posláním. Je radost pracovat na věcech, které dávají smysl a přinášejí hodnotu firmě i celé společnosti.