Nadace O2
CSR

Bezpečně na internetu

Marie Mališková
aktualizováno 20. 04. 2022
Sdílet článek

Na bezpečí všech uživatelů internetu nám záleží

Již spoustu let jsme generálním partnerem projektu E-Bezpečí, který realizuje Centrum prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Virtuální svět je skvělá věc, ale abychom v něm byli v bezpečí, je nutné dodržovat určitá pravidla. Zatímco křižovatku na červenou úmyslně neprojedeme a i nejmenší děti vědí, že s cizími lidmi nesmějí nikam odejít, na internetu se leckdy chováme, jako by žádná pravidla neexistovala.

Bezpečnému a smysluplnému využívání internetu pomáhá náš  program O2 Chytrá škola, který učí nejen děti, ale i učitele a rodiče, bezpečně a přitom efektivně používat internet a mobilní technologie. Podpora mediální gramotnosti a kritického myšlení jsou samozřejmostí. K aktivitám tohoto tématu patří informační portál Bezpečně v síti.cz. Ten přináší aktuální články, videa a užitečné informace, díky kterým se lze vyhnout nástrahám internetu. 

Pomáháme  tomu, aby uživatelé uměli posoudit, jaké informace ještě lze veřejně sdílet, a co už si nechat pro sebe, jak rozpoznat falešné profily na sociálních sítích a jak předejít například kyberšikaně a bránit se kybergroomingu nebo sextingu. E-Bezpečí a spousta dalších organizací, se kterými spolupracujeme, praktikuje množství interaktivních seminářů jak pro děti na základních i středních školách, tak pro rodiče, učitele, policisty a seniory. 

Pamatujeme i na zaměstnance O2, kterým informace předáváme formou různých workshopů na téma bezpečnost na internetu, svět You Tube, kybergrooming, digitální wellbeing atp. Zábavnou formou se tento obsah snažíme předávat například i na každoroční oblíbené firemní akci O2 Family Day pro děti zaměstnanců.

Výzkumy

Neodmyslitelnou součástí projektu je naše podpora výzkumné činnosti zaměřené na rizikové fenomény v digitálním prostředí. Tato činnost je důležitou součástí spolupráce s olomouckou platformou E-Bezpečí (viz výše). Výzkumy zaměřujeme na významné cílové skupiny – učitele, rodiče a děti, a získané informace jsou důležité pro nastavení prevence a správné směřování dalšího vzdělávání a rozvoje.

Všechny závěrečné zprávy námi podporovaných výzkumů, zjištění a spoustu zajímavých dat najdete na portále O2 Chytrá škola.cz.

Program O2 Chytrá škola

  • V létě 2018 jsme zahájili v sedmi základních školách napříč ČR pilotní verzí grantového programu O2 Chytrá škola. Nyní je již tento program jednou z významných obsahových náplní Nadace O2 a útvaru pro společenskou odpovědnost a udržitelné podnikání. Základním školám poskytujeme metodickou a finanční podporu pro vzdělávání dětí, učitelů a rodičů v oblasti bezpečného a chytrého využívání technologií, internetu a mediální gramotnosti.

  • Od dubna 2019 provozujeme a průběžně aktualizujeme veřejný naučný webový portál www.o2chytraskola.cz (za metodické podpory Pedagogické fakulty UP v Olomouci, Fakulty sociálních studií MUNI Brno a dalších odborných subjektů)). Webové stránky obsahují komplexní informace a návody pro učitele i rodiče, jak rozvíjet digitální gramotnost a pozitivní zkušenosti s moderními technologiemi včetně populárně naučných videí, metodických námětů pro učitele apod.

  • Grantovým programem  jsme od začátku O2 Chytré školy finančně a metodicky podpořili již více než 160 základních škol po celé ČR (bez ohledu na status školy). Uskutečněnými grantovými výzvami jsme zatím rozdali více než 15 milionů Kč.

  • Tématu (ne)bezpečí na internetu, digitální a mediální gramotnosti se věnujeme i prostřednictvím dalších námi podporovaných neziskových organizací, účastí na oborových setkáních a konferencích.

Webový portál Bezpečně v síti

Nástrahy na internetu a jak se jim vyhnout? V tom pomáháme široké veřejnosti informačním portálem www.bezpecnevsiti.cz. Tento web přináší aktuální články, videa a užitečné informace. Dostupnou formou bez zbytečného poučování užívání internetu jdeme směrem, kde platí, že nejlepší obranou je prevence.Marie Mališková | Manažerka pro udržitelné podnikání a sponzoring

Snažím se, aby společenská odpovědnost a podpora zajímavých snah a činů byla nejen mým pracovním, ale i osobním posláním. Je radost pracovat na věcech, které dávají smysl a přinášejí hodnotu firmě i celé společnosti.