Rozhovory
O2 Žije Příběhy

Magdalena Kleimanová: Naše AI modely pomáhají zlepšovat zákaznickou zkušenost podle reálných dat ze sítě O2

Lucie Svobodová
aktualizováno 14. 03. 2024
Sdílet článek

Umělá inteligence je velkým tématem posledních měsíců nejen v technologickém světě. V O2 se této oblasti věnujeme už několik let a na českém trhu patříme ke špičce. V našem centru umělé inteligence Dataclair pracuje také kolegyně Magda Kleimanová. Co ji k této oblasti přivedlo a jakým projektům se věnuje? Je podle ní AI příležitost nebo spíš hrozba? A jak zvládá skloubit práci v takto dynamické oblasti s péčí o tři děti?

Magdo, v O2 pracuješ 20 let. Co tě tenkrát přivedlo zrovna sem?

Po studiu matematicko-fyzikální fakulty jsem hledala analytickou pozici. Rozhodovala jsem se mezi nabídkami z banky a z tehdejšího Eurotelu. V telekomunikacích mi přišlo prostředí méně formální, proto jsem se nakonec rozhodla zkusit Eurotel.

Jaká byla tvoje první pozice?

V O2, resp. Eurotelu, jsem začínala jako marketingový specialista. Moje práce spočívala v datové podpoře kolegů ze segmentového marketingu, kteří vytvářeli nabídky pro zákazníky. Náplní byly především datové analýzy, které vedly k zacílení kampaní na zákazníka a následné vyhodnocení jejich úspěšnosti.

Další oblastí, které jsme se věnovali, byla tvorba reportů. První automatické reporty jsme si dělali v excelu, kdy se nám na tlačítko stáhla data z příslušných databází a vytvořily se požadované pohledy – tabulky, grafy. Pro tvorbu takových reportů se dnes v O2 používá PowerBI s výrazně menším úsilím.

Jak ses poté dostala do týmu věnujícímu se Big Datům a umělé inteligenci?

S návratem po mateřské dovolené jsem dostala možnost posunout se v rámci O2 na jinou pozici. Pozice v týmu Big Dat mě zaujala okamžitě. Současně jsem věděla, že je potřeba nabrat trochu jiné zkušenosti, než které byly potřeba na původní pozici. Přece jen jsem díky třem dětem byla mimo pracovní trh devět let, během kterých se tento obor značně posunul. Pohovor jsem nicméně absolvovala. Výsledkem bylo uzpůsobení mé role v týmu tak, aby to oboustranně dávalo smysl.

Měla jsem na starosti především kvalitu našich dat, kde jsem mohla uplatnit své předchozí zkušenosti. Současně jsem se zapojila do oblasti automatizace (kontroly vstupních dat, produkcionalizace modelů). Podařilo se mi rozvinout své programovací dovednosti (python). Získala jsem hlubší porozumění cloudového prostředí a naučila se efektivně pracovat s nástroji a technologiemi v této oblasti.

Jaká byla cesta od Big Dat do současného Dataclair (centrum umělé inteligence)?

Za těch zhruba pět let, co jsem zpátky, došlo ke znatelnému posunu organizace uvnitř našeho oddělení. Náš počet se rozrostl zhruba na dvojnásobek. Snažíme se daleko více prolínat práci data scientistů s prací data inženýrů. S přechodem na cloud před čtyřmi lety jsme zahájili systematickou standardizaci procesů. V cloudovém prostředí jsme si vytvořili sadu vlastních nástrojů, které nám umožnují snazší a rychlejší přístup k datům, a tudíž i efektivnější modelování. Díky nim se také snáze orientujeme v rozsáhlém množství našich datových zdrojů. Zajímáme se o zpětnou vazbu uživatelů našich modelů. Na jejím základě pak děláme rozhodnutí, kterým směrem naše modely posouvat, aby přinášely praktickou využitelnost a hodnotu.


Mohla bys zmínit nějaký konkrétní projekt, na kterém pracujete?

Aktuálně spolupracujeme s lidmi ze síťové infrastruktury. Na základě jejich anonymizovaných dat se snažíme odhadnout zákaznickou zkušenost za účelem jejího zlepšení.

Náš tým pravidelně dodává skóringy pro týmy marketingu a obsluhy zákazníka. Skóringy se napočítávají automaticky prostřednictvím našich modelů. Pomocí průběžného monitoringu sledujeme soulad výsledku modelů s pozorovanou realitou. Takto hlídáme kvalitu modelů a jejich dlouhodobou použitelnost.

Dokázala bys popsat, co tě na té oblasti nejvíc baví?

Je to dynamický obor, který se neustále vyvíjí. Objevují se nové přístupy, metody, technologie. To nám umožňuje neustále se učit novým věcem. Existuje velké množství způsobů, jak řešit nové požadavky. Velkou výzvou je pak otázka hledání optimálního přístupu v daném kontextu.

Jak vnímáš ty osobně umělou inteligenci – je to příležitost, nebo hrozba?

Z praktického každodenního využití bych zmínila GPTchat a copiloty, kteří významně zefektivňují naši práci a produktivitu. Musíme si být ale vědomi toho, že takový chatbot nebo copilot není neomylný a je potřeba jeho výstupy ověřovat. Umělá inteligence otevírá spoustu možností, zjednodušuje život a rozšiřuje obzory, na druhou stranu s sebou nese rizika v oblasti soukromí, etiky a potenciální závislosti na technologiích.

Zmiňovala jsi, že ses vracela po mateřské se třemi dětmi. Co ti pomáhá skloubit práci a péči o rodinu?

Pracuji na zkrácený úvazek, což je pro rodinný život ideální. Když jsem se vracela po mateřské dovolené, byla jsem ráda, že mi ho v O2 umožnili. Myslím, že kdybych hledala práci jinde, byl se zkráceným úvazkem problém. Obecně by se mi líbilo, kdyby byly v dnešní zrychlené době kratší úvazky běžné a lidé se mohli více věnovat rodině a obecně sami sobě. A to jak u žen, tak u mužů.

Jak to máte v týmu nastavené, abys ani se zkráceným úvazkem nepřicházela o nic podstatného? Zúčastňuješ se třeba pravidelných porad?

Ano, u nás máme týmových porad poměrně dost. Na začátku jsem se jim bránila, protože jsem měla pocit, že mi berou hodně pracovního času. Ono to tak ale není, protože člověk si díky tomu udržuje důležitý kontext. Vzájemně si sdílíme informace, zkušenosti a nápady. Tím, že má každý trochu jinou expertizu, se můžeme vzájemně doplnit a nasměrovat správným směrem. Dobrá týmová spolupráce je základem úspěchu a je jedním z důvodů, proč se mi u nás líbí. Kromě zajímavé náplně jsem obklopena zajímavými lidmi, se kterými se dobře spolupracuje. Člověk tráví v práci hodně času a je fajn, když do ní chodí rád.

Najděte si pozici podle svých představ
a pojďte do toho s námi!

Lucie Svobodová | Specialista komunikace

„V našem oboru musí člověk doufat v to nejlepší a být připravený na to nejhorší.“