Rozhovory

O chytré karanténě s Vaškem Zakouřilem, ředitelem právního oddělení O2

Kristýna Strýčková
aktualizováno 30. 06. 2020
Sdílet článek

O chytré karanténě toho bylo v médiích napsáno a řečeno sice hodně, většina z nás ale přesto stále netuší, co tento terminus technicus znamená. Můžeš stručně shrnout, co to vlastně ta chytrá karanténa je?

Musím říci, že prezentace chytré karantény ze strany Ministerstva zdravotnictví ČR a dalších zúčastněných subjektů, potažmo médií, nebyla od začátku ideální, takže dala vzniknout mnoha mýtům a nepochopením ze strany veřejnosti. Chytrá karanténa je, jednoduše řečeno, nástroj hygieny k zachycení, testování a izolaci potenciálně nakažených osob za pomoci moderních technologií. Umožňuje ministerstvu přejít od plošných karanténních opatření k individuálním, ale přesně cíleným. Hygienická stanice je totiž ze zákona povinna mapovat pohyb infekčně nakažených osob a nakažení jsou zase povinni hygieně požadované informace sdělovat.

Jakou roli v chytré karanténě hraje O2, resp. operátoři obecně?

Chytrá karanténa je postavena na několika pilířích a jedním z nich je i tzv. vzpomínková mapa. Právě u ní je klíčová podpora operátorů, kteří pro tyto účely poskytují datové podklady (provozně-lokalizační údaje). Hygienik pak při rozhovoru s nakaženým může klást přesnější dotazy, tak aby nebyla opomenuta žádná místa, kde s nakaženým mohla v posledních několika dnech přijít další osoba do rizikového kontaktu. Jinak řečeno, pomáháme nakaženým, aby mohli hygieně poskytnout úplné informace. Tento nástroj vyvinuli a zprovoznili operátoři pod vedením O2 prakticky „přes víkend“ již v samém počátku epidemie. Označení „chytrá karanténa“ vzniklo až později.

Jak je to s ochranou osobních údajů, resp. je vytvoření vzpomínkové mapy povinné?

My jako operátor dáváme k dispozici lokalizační údaje pouze na základě dobrovolného výslovného souhlasu osoby testované pozitivně na koronavirus SARS-CoV-2. Celý postup je takový, že nakažený udělí souhlas s pořízením vzpomínkové mapy hygienikovi, následně obdrží od svého operátora SMS, že jeho údaje byly na základě tohoto souhlasu poskytnuty ministerstvu zdravotnictví, a konečně hygienik je využije při telefonickém rozhovoru s nakaženým. Celý kruh se uzavírá a do 6 hodin od rozhovoru musejí být údaje smazány. Jak je patrné, je to nakažený, kdo dává jména či kontakty na osoby, s nimiž se v posledních dnech setkal, nikoliv mobilní operátor. Navíc je vše dobrovolné, pokud si nakažený pamatuje svůj pohyb i bez vzpomínkové mapy, nikdo a nic ho nenutí souhlas poskytnout.

Zmínil si, že chytrá karanténa je postavena na několika pilířích. Co dalšího je její součástí?

Dalšími jsou údaje bank o lokalitě, kde nakažený použil platební kartu. Fungují podobně jako data od operátorů. Tady je zajímavé srovnání, že bankám trvalo zprovoznění řadu týdnů, přičemž část nastavení nakonec převzaly právě od operátorů. No a pak jsou tu dvě mobilní aplikace – eRouška (funguje přes bluetooth) a Mapy.cz (využívá GPS). Ty vznikly paralelně bez spolupráce s mobilními operátory a mají umožňovat evidenci rizikových kontaktů. Fungují tak, že aplikace zaznamená dostatečně blízký a dlouhý kontakt s jiným aktivním uživatelem téže aplikace a pokud je některý uživatel následně pozitivně testovaný, poskytne hygieně seznam, koho mají v rámci šetření prověřit. Případně může aplikace sama uživatele na rizikový kontakt upozornit. To je z našeho pohledu poněkud problematické, a proto důrazně doporučujeme každému pečlivě si prostudovat veškeré smluvní podmínky k těmto aplikacím, zejména se soustředit na souhlas se zpracováním osobních údajů a možnosti jeho odvolání. Na rozdíl od vzpomínkové mapy nemusí být poskytnutí souhlasu vnímáno jako zcela dobrovolné, resp. odmítnutí poskytnout nashromážděná data hygieně by mohlo být hodnoceno jako odepření součinnosti.

Kdo se vlastně na řešení chytré karantény podílel?

U zrodu řešení, které je inspirováno fungujícími systémy v zahraničí (zejména Jižní Korea) byl od počátku Honza Romportl z O2, který se svým týmem v řádu dnů navrhl a zprovoznil technické řešení vzpomínkové mapy. Ale o tom si můžete přečíst více v chystaném rozhovoru s ním. Nastavení ochrany dat, tak aby nedocházelo k jejich porušování, a právních podmínek jejich předávání, včetně pomoci s formulací Opatření Mininsterstva zdravotnictví, které režim vzpomínkových map upravuje, pak bylo na Ireně Aschermannové, která v O2 hlídá ochranu osobních údajů. Bylo důležité, že se Irena se svým týmem na řešení podílela od samého počátku. Díky tomu vzniklo řešení tzv. vzpomínkových map nejen rychle, ale hlavně s maximálním důrazem na bezpečnost dat našich zákazníků a transparentnost jejich zpracování. To ostatně v souhlasném stanovisku potvrdil i Český telekomunikační úřad a Úřad pro ochranu osobních údajů. Bohužel se zdá, že stejný standard se u ostatních pilířů chytré karantény zatím dosáhnout nepodařilo.

Náš rozhovor je téměř u konce, ale chytrá karanténa na startu – kdy si myslíš, že se dočkáme jejího spuštění v plném rozsahu?

Za nás bylo řešení připravené a aplikovatelné prakticky do týdne od vyhlášení nouzového stavu v březnu. Jako každý systém skládající se z většího počtu různorodých součástí, které spolu musí dobře ladit, se bohužel ani chytrá karanténa nevyhnula potížím při spuštění. Zdá se ale, že testovací provoz proběhl úspěšně, tak věřím, že se brzy ukáže její potenciál. V každém případě jsem rád, že jsme s kolegy mohli k řešení přispět a že si O2 může připsat další bod do dlouhého seznamu pomoci v této nelehké době.

Kristýna Strýčková | specialista komunikace

.